Новоайдарська районна рада Луганської області
Меню сайту

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Архів записів

Статистика

· RSS 10.12.2019, 17:19

Головна » 2015 » Липень » 16 » Проект Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області
15:41
Проект Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області

ПРОЕКТ 

НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА РАДА
Л
УГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
РІШЕННЯ № __/___

                                

 ________ 2015 року
смт. Новоайдар

Про затвердження Положення про оренду майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, 
селищ, міст Новоайдарського району Луганської області

      Керуючись  ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним та Господарським кодексами України,  районна рада

ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області (додається). 
      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики,гласності, засобів масової інформації та комунальної власності.

В.о. голови, заступник голови районної ради                                                 А.Г. Глайборода

 
Додаток
до рішення районної ради
від «___» _____ 2015р №

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад
сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області

      1. Загальні положення

      1.1. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна» з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду  окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області та знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).
      
1.2. Положення застосовується при укладанні договорів оренди окремого майна установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області і знаходяться в управлінні районної ради.
      
1.3.Орендодавцями є:
      
- районна рада – відносно цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій та нерухомого майна, що не перебуває на балансовому обліку в установах, підприємствах та організаціях;
      
-  підприємства, організації, установи, господарські товариства щодо нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, на балансі яких перебуває це майно.
      
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб‘єкт підприємницької діяльності.
      
1.4. Обов’язковою умовою договору є страхування орендарем взятого ним в оренду майна на користь орендодавця.

      2. Передача в оренду майна

      2.1. Балансоутримувачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  Новоайдарського району Луганської області звертаються  до районної ради з клопотанням щодо надання дозволу виступити орендодавцем конкретно визначеного нерухомого майна.
      
2.2. Рішення про надання дозволу підприємствам, установам та організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області приймається на сесії районної ради.
      
2.3. При надходженні двох і більше заяв  на один об’єкт нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної організації, установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв, громадської організації захисту прав та інтересів дітей, громадської організації захисту дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадської організації ветеранів та інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального  обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», пенсійного фонду України, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження вітчизняних видавництв та підприємств книго розповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) Орендар визначається на конкурсних засадах.
      
2.4. Оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу у  разі:
      
- надходження заяви від бюджетної організації, установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв, громадської організації захисту прав та інтересів дітей, громадської організації захисту дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадської організації ветеранів та інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального  обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», пенсійного фонду України, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);
      
- заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди);
      
- заяви від суб’єктів виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії  в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця;
      
2.5. У разі надходження однієї заяви конкурс на оренду не проводиться.

      3. Укладення договору оренди

      3.1. Істотними умовами договорів оренди майна є умови, які визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», а саме:
      
а) об’єкт оренди;
      
б) термін, на який укладається договір оренди;
      
в) орендна плата з урахуванням її індексації;
      
г) порядок використання амортизаційних відрахувань;
      
д) відновлення орендованого майна та його повернення;
      
е) виконання зобов’язань;
      
є) права та обов’язки сторін;
      
ж) відповідальність сторін;
      
з) страхування Орендарем взятого ним в оренду;
      
и) обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
      
і) укладання Орендарем договору на відшкодування експлуатаційних витрат відповідними організаціями згідно встановлених розрахунків;
      
ї) юридична адреса сторін та платіжні реквізити.
      
За згодою сторін відповідно до чинного законодавства України можуть бути передбачені й інші умови.
      
3.2. Оцінка майна здійснюється відповідно до методики оцінки вартості об’єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінетів Міністрів України від 10.08.1995р. №629, за результатами якої складається акт.
      
3.3. Оцінка об’єкта оренди передує укладанню, переукладанню та пролонгації договору оренди.
      
3.4. Договір оренди та додаткова угода до договору оренди укладається  між Орендодавцем та Орендарем в письмовій формі. Типова форма договору оренди  затверджується сесією районної ради.
      
Договір оренди підписується уповноваженою Орендодавцем особою та Орендарем.
      
3.5. Відповідальність сторін визначається при укладанні договору оренди. За невиконання сторонами обов’язків за договором оренди або у інших випадках, передбачених чинним законодавством, сторони несуть відповідальність у встановленому законодавчими актами України та договором оренди порядку.
      
3.6. До договору оренди майна додається:
      
а) акт прийома-передачі об’єкта оренди;
      
б) розрахунок орендної плати;
      
в) угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.
      
3.6. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх його умов і підписання тексту договору.
      
3.7. Передача об’єкту оренди здійснюється в терміни, визначені в договорі оренди і оформлюється актом прийому-передачі, який підписують представники орендодавця (балансоутримувача) та орендаря.
      
Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін.
      
Договір оренди укладається на термін, визначений сторонами та нормами чинного законодавства. Більший термін оренди визначається сесією районної ради. Якщо термін договору оренди складав три і більше років, його пролонгування можливе лише при умові перерахунку розміру орендної плати.
      
3.8. Якщо договір оренди укладено на термін три роки або більше трьох років, він підлягає нотаріальному посвідченню.
      
3.9. Застосування переважного права відбувається за рівності всіх інших умов. зміни та доповнення до договору оренди вносяться тільки в письмовій формі у порядку, встановленому чинним законодавством.
      
Одностороннє внесення змін до договору оренди не допускається.
      
3.10. У випадках незгоди Орендаря чи Орендодавця на продовження дії договору оренди, сторони письмово повідомляють одна одну про це, але не пізніше, як в місячний термін до дня закінчення дії договору оренди. У такому випадку Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві майно, яке було передано в терміни, встановлені договором оренди.
      
3.11. При розірванні орендних відносин через дострокове розірвання договору оренди Орендодавець (балансоутримувач)  зобов’язаний письмово повідомити про це районну раду.
      
3.12. Персональну відповідальність за передачу майна в оренду та дотримання умов договору несе Орендодавець (керівники підприємств, установ, організацій)  на балансі якого перебуває орендоване майно.
      
3.13. Реєстр та облік договорів оренди, укладених з дозволу рішення районної ради здійснює відділ аналітичного забезпечення та управління комунальною власністю виконавчого апарату Новоайдарської районної ради Луганської області.

      4. Орендна плата
      4.1. Орендна плата є платежем, який вносить Орендар на вказані орендодавцем рахунки незалежно від наслідків власної господарської діяльності.
      
Розрахунок орендної плати та орендна плата за орендовані нежитлові приміщення здійснюється відповідно до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району луганської області.
  
    4.2. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.
 
     4.3.Орендна плата встановлюється в грошовій формі. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін в порядку, визначеному чинним законодавством. Одностороння зміна розміру орендної плати однією із сторін не допускається.
 
     4.4. За несвоєчасне внесення орендної плати  Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору оренди. Несплата орендної плати в повному обсязі протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.
      
Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, підлягає індексації і стягується з урахуванням пені від суми заборгованості на дату нарахування  пені від суми заборгованості на дату нарахування пені, з урахуванням індексації, за кожен день прострочення, включаючи день оплати.
  
    4.5. Орендар не має право передавати в суборенду майно. Порушення даних вимог є підставою дострокового припинення договору оренди майна в порядку,  встановленому чинним законодавством.

      5. Право власності

      5.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади сіл, селищ, міст Новоайдарського району луганської області на це майно.
      5.2. У разі припинення або розірвання орендних відносин, поліпшення здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря. Збільшення вартості орендованого майна в результаті зазначених невідокремлюючих поліпшень вирішується відповідно до умов договору оренди та чинного законодавства.

      6. Проведення поліпшень орендованого майна

      6.1. Орендар з дозволу Орендодавця та за погодженням голови районної ради може вносити зміни до складу орендованого майна, проводити реконструкцію, технічне переоснащення, проводити поліпшення орендованого майна, за умови виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та узгодження її з орендодавцем та відділом житлово-комунального господарства, архітектури  та будівництва Новоайдарської райдержадміністрації.
      
Орендар вправі без згоди Орендодавця залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди в порядку визначеному абзацом 1 даного пункту, Орендодавець зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна.
      6.2. Вартість поліпшення орендованого майна, які не можна відокремити   без шкоди для майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.

      7. Заключні положення

      7.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несуть сторони у порядку, встановленому законодавчими актами України та договором оренди.
      7.2. При вирішенні всіх інших питань, що неврегульовані даним Положенням, сторони керуються діючими законодавчими актами України.

 Керівник виконавчого апарату районної ради                                                                  Г.І. Старченко

Переглядів: 355 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz