Новоайдарська районна рада Луганської області
Загальна інформація. Трудовий архів Новоайдарського району.
Меню сайту

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Архів записів

Статистика

· RSS 21.06.2024, 20:46

Комунальна установа «Трудовий архів Новоайдарського району»

Директор трудового архіву

Адреса, телефон

Кузнецова Неля Іванівна

вул. Банківська, 31 смт. Новоайдар, Луганська область Україна, 93500

тел. (06445) 9-21-46

E-mail: trud-novoaydar@ukr.net

 

Графік особистого прийому громадян КУ «Трудовий архів Новоайдарського району»

Прийом громадян ведуть

Дні і часи прийому (щотижня)

Директор

 

КУЗНЕЦОВА НЕЛЯ ІВАНІВНА

Понеділок

з 8³° -  до 17°°

Середа

з 8³° -  до 17°°

перерва з 12°° - до 13°°

Вівторок, четвер, п’ятниця

не прийомні дні

 

Основні завдання та напрямки діяльності

 

 • Прийом від установ, організацій і підприємств (після їх ліквідації) документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, терміном зберігання 75 років;
 • Забезпечення схоронності і облік документів з особового складу;
 • Використання архівних документів ліквідованих організацій для надання інформації, пов'язаної з підтвердженням фактів трудового стажу і заробітної плати для отримання пенсії на безоплатній основі жителів Луганської області.

 

НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

Дванадцята   сесія

Р І Ш Е Н Н Я  №  12 /20

31 серпня 2012  року

смт. Новоайдар

 

Про створення комунальної установи «Трудовий архів

Новоайдарського району»

        Керуючись ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національних архівних цінностей України», з метою забезпечення реалізації прав та законів інтересів громадян,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

                                                                                      

 1. Створити комунальну установу «Трудовий архів Новоайдарського району» з правом юридичної особи.
 2. Затвердити Положення про комунальну установу «Трудовий архів Новоайдарського району» (додається).
 3. Внести до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад селищ, сіл Новоайдарського району Луганської області комунальну установу «Трудовий архів Новоайдарського району» за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту депутатської діяльності, етики, гласності, засобів масової інформації та комунальної власності.

 

Голова

районної ради                                                                             О.В. Бабенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 20.05.2015р. № 32/24

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну установу

„Трудовий архів Новоайдарського району”

1. Комунальна установа „Трудовий архів Новоайдарського району” (далі - Трудовий архів) створюється рішенням Новоайдарської районної ради для централізованого тимчасового (терміном 75 років) зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національно архівного фонду.           

2. Трудовий архів є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Державного гербу України зі своїм найменуванням та  ідентифікаційним кодом, штампи і бланки, рахунок в органах Держказначейства.

Трудовий архів утримується за рахунок коштів районного бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів та коштів з інших надходжень, не заборонених законодавством України.

3. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Новоайдарської районної ради, розпорядженнями голови Новоайдарської райдержадміністрації іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів керується наказами та методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України (Держкомархіву, державного архіву області, архівного відділу Новоайдарської РДА ).

4. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який затверджує голова районної ради, та звітує перед зазначеною посадовою особою про проведену роботу. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається архівному сектору Новоайдарської РДА.

5. Службові обов’язки працівників Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються головою районної ради.

6. Основними завданнями Трудового архіву є: 

 • виявлення та внесення до джерел комплектування документами, за погодженням з архівним сектором Новоайдарської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території району;
 • зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та  підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території району;
 • приймання від підприємств, установ та організацій – джерел комплектування документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
 • науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;
 • облік документів, що зберігаються у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;
 • організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видання юридичним особам та громадянам в установленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;.
 • проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного сектору Новоайдарської РДА описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ та організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;
 • участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ та організацій –джерел комплектування.

7. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

 • одержувати від підприємств, установ та організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурами справ без оплати або з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання у Трудовому архіві на договірних засадах.
 • одержувати від підприємств, установ та організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;
 • інформувати керівництво Новоайдарської РДА та Новоайдарської районної ради про стан зберігання документів підприємств, установ та організацій – джерел комплектування та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
 • надавати рекомендації підприємствам, установам та організаціям – джерелам комплектування або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву;
 • брати участь у засіданнях ЕК у разі розгляду на них описів тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Трудового архіву та актів про вилучення до знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;
 • брати участь у нарадах, які проводе Новоайдарська райдержадміністрація, ліквідаційна комісія (ліквідатор), державний архів області, архівний сектор райдержадміністрації, в разі  розгляду на них питань роботи з документами.

8. Трудовий архів очолює керівник (надалі–директор), який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням сесії Новоайдарської районної ради.

9. Директор трудового архіву:

 • організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за виконання покладених на нього завдань;
 • розподіляє завдання між працівниками трудового архіву, контролює їх виконання;
 • вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;
 • проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до його компетенції; 
 • представляє без довіреності Трудовий архів з усіх питань,  пов’язаних з його діяльністю.

10. Штатний розпис Трудового архіву затверджує голова районної ради з урахуванням виконаних всіх покладених на нього завдань, кількості документів¸ що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.

11. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами Новоайдарської районної ради і районної державної адміністрації визначають керівники зазначених підрозділів.

 

Заступник голови

районної ради                                                                                А.Г. Глайборода

Copyright Новоайдарська райрада © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz