Новоайдарська районна рада Луганської області
Меню сайту

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Архів записів

Статистика

· RSS 25.09.2022, 07:25

Головна » 2014 » Вересень » 11 » Аналіз регуляторного впливу розпорядження "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській РДА"
12:55
Аналіз регуляторного впливу розпорядження "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській РДА"

Аналіз регуляторного впливу
розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації
«Про затвердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг при
Новоайдарській районній державній адміністрації»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

      Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

      Необхідність прийняття розпорядження голови Новоайдарької райдержадміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській районній державній адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Новоайдарському районі :

      - відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
      - представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;
      - необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
      - одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
      - наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
      - відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
      - відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі регулювання

      Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
      Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги у Новоайдарському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг при Новоайдарській районній державній адміністрації (далі – Центр).
      Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі:
      - забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором;
      - забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;
      - надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;
      - виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
      - запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;
      - удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

      Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
      У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.
      Від такої альтернативи необхідно відмовитись.
      Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірне положення про центр надання адміністративних послуг, що затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. N 118, не враховує всі особливості роботи Центру, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.
      На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.
      Отже, обирається затвердити розпорядження «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській районній державній адміністрації».

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

      Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській районній державній адміністрації»,  яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:
      - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
      - спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
      - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
      - забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;
      - завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру.
      Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені  адміністратора, державного адміністратора, представників суб'єктів надання адміністративних послуг (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів), а також підприємств, установ та організацій, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
      Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм роботи Центру.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

      Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.
      На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності.     Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.
      Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.
      Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
      Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
      Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.
      Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.
      Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
 • дотримання принципу організаційної єдності;
 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
 • мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
 • вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
 • мінімізація корупційної складової;
 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.      

На утримання Центру

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 • доступність та зручність;
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Не очікуються

Сфера інтересів громадян

 • доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
  -   доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Не очікуються

 

7. Запропонований строк дії регуляторного акта

         Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській  районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

         У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:
      - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;
      - кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
      - кількість суб'єктів надання адміністративних послуг, які надають адміністративні послуги через Центр;
      - кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр;
      - кількість наданих адміністративних послуг;
      - середній час надання (розгляду) адміністративної послуги;
      - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
      - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку, термінів та якості надання адміністративні послуг.

      Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Новоайдарського району та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Новоайдарському районі.
      Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів. Суб’єкти господарювання та/або фізичні особи не витрачатимуть коштів та часу на виконання вимог акта.
      Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Регуляторний акт оприлюднено на офіційному сайті Новоайдарської районної ради http://naydar-rada.at.ua/ розділ «Публічна інформація», категорія розділу «Регуляторна політика».

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

      Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.
      З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи Центру, даних Реєстраційної служби Новоайдарського районного управління юстиції Луганської області та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.
      Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.
      Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Розробник:
Завідувач сектору «Центр надання адміністративних
послуг» - державний адміністратор райдержадміністрації                                                Н.Г. Бойко

 

 

 

Переглядів: 748 | Додав: admin | Рейтинг: 1.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2022
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz