Новоайдарська районна рада Луганської області
Публічна інформація
Меню сайту

Категорії розділу
Регуляторна політика [60]

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Статистика

· RSS 14.07.2024, 08:37

Головна » Файли » Регуляторна політика » Регуляторна політика

Проект Розпорядження "Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській РДА"
11.09.2014, 15:16

ПРОЕКТ

НОВОАЙДАРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

«     »                          20­­14 р.                                                                                                     смт. Новоайдар                                                                 № 

Про затвердження Положення про центр надання адміністративних
послуг при  Новоайдарській районній державній адміністрації

      Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,   Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», на виконання п.1 розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації від 23 жовтня 2013 року № 282 «Про створення Центру  надання адміністративних послуг Новоайдарської районної державної адміністрації» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:  

1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг при Попаснянській районній державній адміністрації (додається).
2. Розпорядження надати на державну реєстрацію до Новоайдарського районного управління юстиції в установленому законодавством  порядку.
3. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування.
4. Визнати таким, що втратив чинність п.2 розпорядження голови райдержадміністрації 23 жовтня 2013 року № 282 «Про створення Центру  надання адміністративних послуг Новоайдарської районної державної адміністрації».

Голова районної
державної адміністрації                                                                                                                                                 

Розробник:
Завідувач сектору «Центр надання адміністративних
послуг» - державний адміністратор райдержадміністрації                                                                                Н.Г. Бойко

                                                                                                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                                        Розпорядження голови
                                                                                                                                                                                                                                                                      
  райдержадміністрації
                                                                                                                                                                                                                                                                        
«____»____2014 №__

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг

 при Новоайдарській районній державній адміністрації

      1. Центр надання адміністративних послуг при Новоайдарській районній державній адміністрації (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Новоайдарській районній державній адміністрації.
      2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу приймається Новоайдарською районною державною адміністрацією. Центр підзвітний і підконтрольний Новоайдарській районній державній адміністрації, підпорядкований голові Новоайдарської районної державної адміністрації.
      3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади, розпорядженнями голови Новоайдарської райдержадміністрації та цим положенням.
      4. Основними завданнями центру є:
          1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
          2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
          3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
      5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
      Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається Новоайдарською райдержадміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
      6. У центрі також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Новоайдарської райдержадміністрації.
      7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
      8. Складовою частиною центру, утвореного при Новоайдарській райдержадміністрації є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
      9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
      10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Новоайдарської райдержадміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається райдержадміністрацією.
      11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
      12. Основними завданнями адміністратора є:
            1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
            2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
            3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
            4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
            5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
            6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
      13. Адміністратор має право:
            1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
            2) погоджувати документи (рішення) в державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
            3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
            4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
            5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
      14. Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру покладається на управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, який здійснює функції з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Центр очолює начальник відділу розвитку підприємництва і ринкових відносин управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
      Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
      15. Відповідно до покладених завдань керівник Центру:
            1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
            2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
            3) координує діяльність адміністратора, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
            4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
            5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
            6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора;
            7) може здійснювати функції адміністратора;
            8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.
      16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
      17. Режим роботи (прийому громадян) Центру:

Понеділок, вівторок  – з 800 до 1700;
Середа, четвер – з 800 до 2000;
П’ятниця – з 80 до 1600;
Субота – з 800 до 1500.
Без перерви на обід, вихідний день – неділя.

       18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Керівник апарату                                                                                                   О.А. Резнік

Розробник:
Завідувач сектору «Центр надання
адміністративних послуг» - державний
адміністратор райдержадміністрації                                                                     Н.Г. Бойко

Категорія: Регуляторна політика | Додав: admin
Переглядів: 1110 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz