Новоайдарська районна рада Луганської області
Публічна інформація
Меню сайту

Категорії розділу
Регуляторна політика [60]

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Статистика

· RSS 18.07.2024, 04:40

Головна » Файли » Регуляторна політика » Регуляторна політика

Проект рішення райради "Про затвердження Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності терит. громад сіл..."
31.03.2017, 14:19

ПРОЕКТ

НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Одинадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

«___» _______ 2017 року                                                                                смт. Новоайдар                                                                                                         № 11/__

Про затвердження Положення про порядок закріплення майна, що перебуває
у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району
Луганської області за підприємствами, установами та
організаціями на праві
господарського відання або оперативного
управління та відповідних Типових форм договорів

Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 136, 137 Господарського кодексу України, з метою визначення правового режиму майна та забезпечення підвищення ефективності майнових відносин у сфері управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області, встановлення єдиних вимог до порядку його закріплення, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або оперативного управління (додається).
2. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання (додається).
3. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління (додається).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, гласності, засобів масової інформації та комунальної власності.

Голова районної ради Звєрєв Г.Р.

Додаток 1 до рішення районної ради від « __» ______2017р № 11/__. ПОЛОЖЕННЯ про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління.

Додаток 2 до рішення районної ради від_________ 2017 № 11/__. ТИПОВИЙ ДОГОВІР про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області на праві господарського відання.

Додаток 3 до рішення районної ради від_________ 2017 № 11/__. ТИПОВИЙ ДОГОВІР про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області на праві оперативного управління.

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради "Про затвердження Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або оперативного управління та відповідних Типових форм договорів"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради «Про затвердження Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або оперативного управління та відповідних Типових форм договорів " підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Новоайдарської районної ради.

2. Проблема, яку планується розв’язати:

Проблема, яку має намір вирішити Новоайдарська районна рада за допомогою прийняття запропонованого проекту регуляторного акту полягає у тому, що потрібно встановити дієвий механізм, який би відповідав законодавству і регулював порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності району за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління:.

- введення в дію єдиного Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління;

- затвердження Типового договору про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області на праві господарського відання;

- затвердження Типового договору про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області на праві оперативного управління.

3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта:

Введення в дію Положення дасть можливість більш ретельно відслідковувати рух майна (нерухоме, рухоме), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області та контролювати його використання, зробить механізм управління більш чітким.

4. Метою регулювання є:

Проектом Положення встановлюються єдині вимоги до порядку закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за установами, підприємствами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та укладання між районною радою та установою, підприємством, організацією договорів на закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району за установами, підприємствами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та сприятиме більш ефективному його використанню та здійснення контролю за ним.

5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей:

Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення пропонуються наступні варіанти:

  1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.

2. Впровадження запропонованого регуляторного акта.

При застосуванні першої з альтернатив розгляд та вирішення питання стосовно порядку закріплення майна спільної власності району, що перебуває на балансах комунальних підприємств, установ, закладів не дає можливість ретельно відслідковувати рух майна (рухоме, нерухоме) .

У разі застосування запропонованого регуляторного акту, буде досягнуто визначеної мети, зокрема щодо забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та реалізації повноважень районної ради як власника майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області, які визначені у статтях 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проаналізувавши обидва запропоновані варіанти, можна дійти висновку, що альтернативи регуляторного акту який пропонується до прийняття, немає.


6. Механізм розв’язання проблеми:

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

  • запровадження прозорої процедури закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
  • ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з проектом даного регуляторного акта;
  • оприлюднення рішення районної ради «Про затвердження

Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або оперативного управління та відповідних Типових форм договорів » на офіційному сайті Новоайдарської районної ради.

7. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта:

Досягнення поставленої цілі за рахунок запропонованої регуляції можливе з двох причин, по-перше: застосування Положення зобов’яже суб’єктів господарювання, майно яких належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району більш дієво та бережно використовувати майно, по-друге: діючий нормативний акт буде прийнято відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


8. Обґрунтування доцільності понесених витрат:

Аналіз вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта має наступний вигляд:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

- Відповідність вимогам законодавства регуляторного акту, що врегульовує питання управління об’єктами спільної власності району

- Витрати, пов’язані з підготовкою документації;

- Витрати на контроль за виконанням регуляторного акта.

 

Сфера інтересів балансоутримувачів майна

- Отримання вдосконаленого порядку закріплення майна

-/-

Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

- Можливість внесення зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту на стадії його підготовки

-/-

Сфера інтересів громадян

- Забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності

 

-/-

9. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта:

Строк дії запропонованого регуляторного акту не обмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

10. Показники результативності регуляторного акту:
Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:
Кількісний показник;
- дасть можливість більш ретельно вести контроль та облік майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
Якісний показник;
- вдосконалення механізму закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
- прозорість при здійсненні всіх операцій з майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

№ п/п

Захід

Відповідальний за виконання

1.

Встановлення єдиного організаційно-правового механізму

Новоайдарська районна рада

2.

Здійснення контролю за ефективним використанням комунального майна

Новоайдарська районна рада

Заступник голови районної ради О.В.Перов

Категорія: Регуляторна політика | Додав: admin
Переглядів: 908 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz