Новоайдарська районна рада Луганської області
Публічна інформація
Меню сайту

Категорії розділу
Регуляторна політика [60]

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Статистика

· RSS 14.07.2024, 04:05

Головна » Файли » Регуляторна політика » Регуляторна політика

Порядок відчуження майна
17.04.2013, 17:53
                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                              рішенням сесії районної  ради

   

Порядок
  відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Новоайдарського району Луганської області

Загальна частина

      1. Цей Порядок визначає механізм відчуження майна, що знаходиться у  спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району.

      2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

майно -  об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);

відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, передбачені цим Порядком;

оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

організатор аукціону – спеціалізована організація незалежно від форми власності, з якою укладено договір на реалізацію майна;

початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна;

покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону.

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

3. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

4. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

4.1. Цілісних майнових комплексів  підприємств, їх структурних підрозділів;

4.2. Індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

4.3. Майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

4.4. Майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

4.5. Майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів  підприємств, організацій (їх структурних підрозділів).

 Прийняття рішення про відчуження майна

 5. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди Новоайдарської районної ради.

Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливим та/або економічно недоцільним;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;

відчуження майна, що не зазначене у пункті 4 цього Порядку, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 3 цього Порядку.

6.  Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом зі зверненням стосовно відчуження майна:

6.1. Техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

6.2. Відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1 до цього Порядку;

6.3. Акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;

6.4. Акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

6.5. Висновок про вартість майна, погоджений відповідно до абзацу другого пункту 10 цього Порядку, та звіт про оцінку майна;

6.6. Відомості  про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтверджуючими документами);

6.7.  За наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

Строк подання документів, зазначених у підпунктах 6.2 - 6.5 цього пункту, не може перевищувати двох місяців від дати оцінки.

У разі потреби, можуть бути затребувані додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо).

7. Згода на відчуження майна надається Новоайдарською районною радою шляхом прийняття відповідного рішення, на підставі документів, вказаних в п. 6 цього Порядку.

 Оцінка майна, що пропонується до відчуження

8. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження, за результатами рецензування погоджується головою Новоайдарської районної ради.

9. Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі погодженого висновку про вартість такого майна.

10. Після проведення оцінки майна суб'єкта господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

Погоджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дії згоди Новоайдарської районної ради на відчуження такого майна.

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна

 11. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні.

Продаж нерухомого майна здійснюється на аукціоні.

Для здійснення продажу через біржі, на аукціоні суб'єкт господарювання після надання згоди Новоайдарською районною радою на відчуження майна забезпечує укладання договору з юридичною особою, яка визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

12. Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України "Про товарну біржу" з урахуванням вимог цього Порядку.

У разі, коли майно не продано на товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за погодженням із Новоайдарською районною радою у встановленому порядку.

 Підготовка до проведення аукціону

13. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні включає:

     - надання суб'єктом господарювання згоди на відчуження майна;

     - підготовку інформації про майно та умови його продажу;

     - проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

     - укладання договору з організатором аукціону.

14. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна містити такі відомості:

 - найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість та суму зносу;

 - відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску тощо);

 - початкову вартість продажу майна;

 - фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних із продажем майна);

 - кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;

 - час та місце ознайомлення з майном;

 - час та місце проведення аукціону;

 - адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

15. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.  Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 6 місяців з дня надання згоди на продаж майна.

16. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні.

17. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників або особи, уповноваженої Новоайдарською районною  радою , якщо:

- не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 14 цього Порядку, та строку її опублікування;

- не надано в установленому порядку погодження та/або згоди на відчуження об'єкта продажу.

 Умови участі покупців в аукціоні

 18. Аукціон проводиться за наявності не менш  двох учасників.

19. Участь в  аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи).

20. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта та не підлягають розголошенню до визначення переможця.

21. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три дні до початку його проведення.

Проведення аукціону

22. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору із суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються:

- строк проведення аукціону;

- початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження;

- розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

- взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

- інші умови.

23. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування майна, продаж якого здійснюється.

24. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - ліцитатор). До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу майна.

Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.

25. Під час аукціону ведеться протокол до якого заносяться початкова вартість продажу майна, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання майна).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником).

У триденний строк після проведення аукціону надсилається протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно, для затвердження або надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону та організатору аукціону.

26. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

- відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

- несплати переможцем аукціону належної суми у повному обсязі на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу;

- порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 17 цього Порядку;

- коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю.

Розрахунки за придбане майно

27. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт.

28. Затверджений протокол є підставою для укладання протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання. У договорі зазначаються:

- відомості про суб'єкта господарювання та покупця;

- найменування об'єкта і його технічна характеристика;

- ціна продажу об'єкта на аукціоні;

- взаємні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця;

- момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

- номери поточних рахунків;

- найменування і адреси банківських установ;

- порядок розрахунків за придбане майно;

- інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону.

29. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно.

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта.

Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів за придбане майно у повному обсязі шляхом укладання акта приймання-передачі.

Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає до Луганської обласної ради відомості про факт передачі згідно з додатком 3 до цього Порядку.

30. У разі, коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із Новоайдарською районною радою у встановленому порядку.

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

Прикінцеві положення

 31. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує перерахування до районного бюджету коштів, отриманих від реалізації майна, та подання Новоайдарської районної раді достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.

32. Новоайдарська районна рада забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за надходженням коштів до обласного бюджету від продажу майна та за дотриманням порядку відчуження майна.

33. Рішення Новоайдарської районної  ради про надання згоди на відчуження майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.

34. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

 

Керівник виконавчого
апарату районної ради                                                                Г.І.Старченко
Категорія: Регуляторна політика | Додав: admin
Переглядів: 1450 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz