Новоайдарська районна рада Луганської області
Публічна інформація
Меню сайту

Категорії розділу
Регуляторна політика [60]

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Статистика

· RSS 18.07.2024, 04:06

Головна » Файли » Регуляторна політика » Регуляторна політика

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради «Про затвердження Положення про порядок та норматив відрахування.."
05.04.2016, 17:03

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради «Про затвердження Положення про порядок та норматив відрахування
до районного бюджету частини чистого прибутку комунальних підприємств Новоайдарського району Луганської області»

від_______________                                                                                                                                                                                                    №___________

      Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради «Про  затвердження Положення про порядок та норматив відрахування до районного бюджету  частини чистого прибутку комунальних підприємств Новоайдарського району Луганської області» (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з врахуванням положень Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Новоайдарської районної ради.

      1.  Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання.
      На державному рівні не прийнято документу, який регулює порядок та норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами. Чинним законодавством передбачено, що даний порядок встановлюється відповідними радами. Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід прописати порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами, управління якими здійснює Новоайдарська районна рада.
      
Таким чином, з метою дотримання вимог чинного законодавства України, потребує прийняття новий регуляторний акт – «Про затвердження Положення про порядок та норматив відрахування до районного бюджету  частини чистого прибутку комунальних підприємств».

      2. Визначення цілей державного регулювання.
      
Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними  підприємствами Новоайдарського району Луганської області.
      
Цей регуляторний акт приймається з метою:
      
- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними  підприємствами;
      
- збільшення надходжень до районного бюджету;
      
- ефективного використання комунального майна та здійснення контролю.

      3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
      
Альтернативи вирішення проблеми:
      
- збереження існуючого стану, тобто неприйняття відповідного рішення. Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що   встановлено порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальним  підприємствам, управління якими  здійснює Новоайдарська районна рада Луганської області, без оприлюднення та обговорення;
      
- прийняття рішення. У разі прийняття  рішення буде забезпечено  виконання вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та збільшення надходжень до районного бюджету.

      4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.
      
Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення Новоайдарської районної ради «Про затвердження  Положення про порядок та норматив відрахування частини прибутку (доходу) комунальних підприємств Новоайдарського району Луганської області»:
      
- довести рішення Новоайдарської районної ради до відома  всіх керівників комунальних підприємств;
      
- здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету;
      
- здійснювати контроль за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету.

      5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.
      Проект сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з  відрахуванням  частини чистого прибутку  (доходу) комунальними підприємствами   до районного  бюджету, правові відносини між  районною радою, як органом, що здійснює управління підприємствами, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області, органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами  до районного бюджету.
      
На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути зміни в діючому законодавстві, які стосуються порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  комунальних підприємств . Крім того, на дію регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза в країні та значні темпи інфляції. Ці фактори призведуть до зниження платоспроможності підприємств, що в подальшому призведе до зменшення надходжень до районного бюджету. Позитивно на дію даного рішення може вплинути економічне зростання в країні.
      Впровадження даного регуляторного акта не буде потребувати додаткових витрат районного бюджету та не потребує створення нових робочих місць.
      
Контроль за дотриманням вимог акта здійснюється відповідно до чинного законодавства,  а саме: на етапі подання звітів та сплати частини чистого прибутку  – Старобільською ДПІ ДПС у Луганській області.

      6. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
      
Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення пропонуються наступні варіанти:
      1. Впровадження запропонованого регуляторного акта.
      
У разі застосування запропонованого регуляторного акту, буде досягнуто визначеної мети, зокрема щодо забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
      
2. Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта забезпечить можливість врегульовувати питання щодо порядку та нормативу відрахувань частини прибутку (доходу) комунальних підприємств Новоайдарського району Луганської області», зокрема в частині наповнення районного бюджету, шляхом отримання додаткових обсягів надходжень.
      
Альтернативи регуляторному акту який пропонується до прийняття, немає.
      7. 
Обґрунтування доцільності понесених витрат.
      
Аналіз вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта має наступний вигляд:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересу районної влади

- Відповідність вимогам законодавства регуляторного акту, що врегульовує питання Порядку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  комунальних  підприємств  , які знаходяться в оперативному управлінні районної ради

-

 

-Наповнення районного бюджету, шляхом отримання додаткових коштів

-

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

- Врегулювання нарахування та сплати до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)комунальних підприємств

-/-

Сфера інтересів громадян

- Забезпечення прозорості у процесі нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу), що зараховується до районного бюджету

- Отримання соціальних виплат

-/-

      9. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.
      
Строк дії запропонованого регуляторного акту не обмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

      10. Показники результативності регуляторного акту.
      Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:
      1. Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія актів.

      2. Розмір надходжень від частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету з дією акта (грн.).
      3. Розмір коштів, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов'язаний ними з виконанням вимог акта (грн.), (цей показник не впливає на результативність регуляторного акту).

      11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
      Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього регуляторного акта, шляхом аналізу статистики.
      Повторне відстеження  буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше, як через два роки.
      Періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Начальник відділу аналітичного забезпечення та управління комунальною власністю Заходяченко Л.М.                                   Розробник аналізу: відділ аналітичного забезпечення та  управління комунальною власністю  виконавчого апарату Новоайдарської районної ради.

Відповідальна особа: начальник відділу аналітичного забезпечення та  управління комунальною власністю  виконавчого апарату Новоайдарської районної ради Заходяченко Любов Максимівна.

Контактний телефон: 9-42-23

 

 

.

Категорія: Регуляторна політика | Додав: admin
Переглядів: 990 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz