Новоайдарська районна рада Луганської області
Публічна інформація
Меню сайту

Категорії розділу
Регуляторна політика [60]

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Статистика

· RSS 18.07.2024, 04:30

Головна » Файли » Регуляторна політика » Регуляторна політика

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення
[ Викачати з сервера (57.0 Kb) ] 02.09.2013, 17:40
Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради
"Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району 
Луганської області"


від_______________                                                                                                                                                                                                                    №___________

     Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради «Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарского району Луганської області» (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Новоайдарської районної ради.
     У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне:

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання  полягає у наступному:
     Згідно із Законом України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятий органами та посадовими особами місцевого самоврядування», який був прийнятий 14.12.2010, всі регуляторні акти, прийняті органами місцевого самоврядування, підлягають прискореному перегляду в порядку, встановленим цим законом. У зв’язку із зазначеним рішенням Новоайдарської районної ради від  23 серпня 2007 року №14/10 «Про регулювання орендних відносин», яким були обумовлені організаційні відносини, майнові відносини між орендодавцями та орендарами, які застосовуються при передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області, не відповідають принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Вказана ситуація потребує врегулювання Новоайдарською районною радою шляхом прийняття відповідного рішення.
     Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» укладений сторонами договір оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності  відповідної територіальної громади, в частині  істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди такого майна. При цьому зазначеною правовою нормою регламентовано, що типові договори оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, затверджують відповідні органи місцевого самоврядування.

2. Визначення цілей  державного регулювання, якими є:
     - врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами, які виникають під час набуття права оренди;
     - визначення істотних умов, за яких будуть укладатися договори оренди щодо певних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області;
     - надання можливості фізичним та юридичним особам, які бажають отримати в оренду певні об’єкти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області, заздалегідь ознайомитися з договірними умовами користування таким майном, а також з правами та обов’язками орендаря та орендодавця такого майна;
     - вдосконалення нормативно-правової бази;
     - сприяння ефективному використанню майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
     Досягнення встановленої цілі можливо двома способами, а саме:
     1) затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного  (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району луганської області;
     2) поширення на договори оренди щодо певних об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад Новоайдарського району Луганської області, положень Типового договору оренди індивідуально визначеного  (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 №1774.
     Із вищезазначених способів перевага була віддана першому способу, оскільки саме при затвердженні типового договору оренди щодо нерухомості майна, повною мірою будуть враховані особливості договірних умов оренди певного об’єкту права територіальних громад Новоайдарського району Луганської області на праві комунальної власності.

4. Опис механізмів і заходів, які передбачають розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
     Даний регуляторний акт запроваджується з метою здійснення процесу набуття права оренди на прозорих та цивілізованих засадах. Вказані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує порядок орендних відносин між орендодавцем та орендарем. Був визначений механізм, який пропонується застосувати для розв’язання вищезазначеної проблеми та відповідні заходи, які полягають у наступному:
     -   затвердженні типового договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області;
     -   визначенні того, що до внесення відповідних змін до вказаних типових договорів їх положення, які суперечитимуть актам чинного законодавства України, які будуть прийняті після набрання чинності зазначеного регуляторного акту, не застосовуються при укладанні відповідних договорів оренди;
     -   зазначення того, що за згодою сторін у договорах оренди, крім істотних умов, передбачених вказаними типовими договорами, сторонами можуть бути передбачені й інші умови, які не суперечать чинному законодавству України.
     При описанні способів досягнення цілей зазначеного регулювання дотримано принципів Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тому очікується їх висока ефективність.

5.  Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта:
     Дія даного регуляторного акту передбачає можливість досягти визначених цілей - створення відкритого механізму передачі в оренду майна, впорядкування відносин суб’єктів господарювання, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району в процесі передачі в оренду.
     Передбачається високий рівень впровадження та виконання вимог вищезазначеного регуляторного акту органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

6.Обґрунтування доцільності понесених витрат:
     Аналіз вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта має наступний вигляд:

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Удосконалення договірних відносин стосовно майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області

 Витрати робочого часу,  пов’язані з підготовкою та виконання вимог регуляторного акту

 

Субєкти господарювання

Встановлення єдиного зразка для укладення договору оренди для всього майна та підвищення інформованості орендарів їх прав та обов’язків при укладанні договору оренди майна, яке перебуває у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області

 Час, який буде витрачатися учасниками договірних правовідносин у період укладання договору оренди.

                                          Населення

Впорядкування договірних відносин та збереження власності громад при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області

 Витрати відсутні.


7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта:
     Строк дії запропонованого регуляторного акту не обмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

8. Показники результативності регуляторного акту:
     - кількість укладених договорів на передачу в оренду майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області;
     - розмір орендної плати за цими договорами;
     - рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб щодо основних положень даного регуляторного акту;
     - розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними та юридичними особами як учасниками відповідних договірних відносин, пов'язаних з виконанням вимог цього акту;
     - кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акту.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта. 
     Відстеження результатів акту буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних балансоутримувачів майна, яке  перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новоайдарського району Луганської області. Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік, а періодичне відстеження буде здійснюватися раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  
Начальник відділу аналітичного
забезпечення та управління комунальною власністю                                                                                       Л.М. Заходяченко                                    

Розробник аналізу: відділ аналітичного забезпечення та  управління комунальною власністю  виконавчого апарату Новоайдарської районної ради.
Відповідальна особа: начальник відділу аналітичного забезпечення та  управління комунальною власністю  виконавчого апарату Новоайдарської районної ради Заходяченко Любов Максимівна.

Контактний телефон: 9-42-23
Категорія: Регуляторна політика | Додав: admin
Переглядів: 1094 | Завантажень: 50 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz