Новоайдарська районна рада Луганської області
Меню сайту

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Архів записів

Статистика

· RSS 03.10.2022, 11:03

Головна » 2016 » Лютий » 5 » Про затвердження на території Колядівської сільської ради ставок земельного податку
11:21
Про затвердження на території Колядівської сільської ради ставок земельного податку

Проект рішення Колядівської сільської ради

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
КОЛЯДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ № 4

27 січня 2016 року                                                                                                                                                                                                              село Колядівка

Про затвердження на території Колядівської сільської ради ставок земельного податку

      Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 17.07.2015 р. № 654 – УІІІ  та від 28.12.2015 р, Податкового кодексу України  з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 269-290  Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Колядівська  сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити Положення про ставки земельного податку за земельні ділянки на території Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області (додаток 1).
      2. Встановити на території Колядівської сільської ради ставки земельного податку:
      2.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження) у розмірі:  
             - для будівництва і обслуговування житлового будинку – 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
             - для сільськогосподарських угідь у розмірі - 1 %  від їх нормативної грошової оцінки;
             - для багаторічних насаджень – 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки.
      2.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 10% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( землі під газопроводами, нафтопроводами, релігійним організаціям, землі надані лісовому господарству у постійне користування), ( крім державної та комунальної власності).
      2.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не встановлено – 5 % від  нормативної грошової оцінки ріллі по Колядівській сільській раді.
      3.  Дане рішення оприлюднити в установленому законодавством України порядку.
      4.  Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
      5. Контроль за виконанням  даного   рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  економічного та соціального розвитку, бюджету, фінансів, комунальної власності Колядівської сільської ради.

Колядівський сільський голова:                            О.М. Висторобська

Додаток 1
рішення сесії сільської ради
«___»______20__р. №___

ПОЛОЖЕННЯ
про ставки земельного податку за земельні ділянки
на території Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      1.1. Дане положення встановлює порядок сплати земельного податку за земельні ділянки на території Колядівської сільської ради.
      1.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки на території Колядівської сільської ради встановлюються  згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, Податкового Кодексу України від 28.12.2015 року (із змінами та доповненнями) далі ПКУ.

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

      2.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).
      2.2. Землекористувачі.

3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

      3.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
      3.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

      4.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ.
      4.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку, яких не проведено.
      4.3. Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. СТАВКИ ПОДАТКУ      

      5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).
      5.1.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки:
               - для сільськогосподарських угідь в розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
               - для багаторічних насаджень в розмірі 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки;
      5.1.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 10%  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).
      5.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5 %  від нормативної грошової оцінки ріллі по області.

6. ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

      6.1. Від сплати податку звільняються:
      6.1.1. Інваліди першої і другої групи.
      6.1.2. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.
      6.1.3. Пенсіонери (за віком).
      6.1.4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
      6.1.5. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
      6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм.
      6.2.1. Для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2 га.
      6.2.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 га.
      6.2.3. Для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 га.
      6.2.4. Для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га.
      6.2.5. Для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.
      6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ПОДАТКУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  

      7.1. Від сплати податку звільняються:
      7.1.1. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
      Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
      У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.
      7.1.3. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

8. ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ ЗЕМЕЛЬНИМ ПОДАТКОМ

      8.1. Не сплачується податок за:
      8.1.1. Землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння.
      8.1.2. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень.
      8.1.3. Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

9. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТОЮ ЗА ЗЕМЛЮ

      9.1.Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
      Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходження земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
      Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
      9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому вникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місцем, у якому втрачено це право.
      9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
      Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

                10. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

      10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
      10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

      11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
      Центральні органи виконавчої влади що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
      11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошо вої оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
      11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
      11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
      У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
      11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.
      У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
      У разі переходу право власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
      11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
      1) у рівних частинах –якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
      2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
      3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
      За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
      11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6 цього Положення:
              
- земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
      Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведенні в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12. СТРОК СПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

      12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
       
       У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
      12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
      12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяці.
      12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведенні земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
      12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
      Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через поштові відділення «Укрпошти» за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
      12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
      12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчисляються з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
      12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

13. ОРЕНДНА ПЛАТА

      13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
      Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місцем, у якому відбулися зазначені зміни.
      Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
      13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
      13.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
      13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
      13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
      13.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
      13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
      13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
      13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 ПКУ.

14. ІНДЕКСАЦІЯ  НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

      14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
      
14.2. Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до ст.289 Податкового кодексу України.

Переглядів: 740 | Додав: admin | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2022
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz