Новоайдарська районна рада Луганської області
Публічна інформація
Меню сайту

Категорії розділу
Регуляторна політика [60]

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Статистика

· RSS 29.01.2023, 11:53

Головна » Файли » Регуляторна політика » Регуляторна політика

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
[ Викачати з сервера (28.0 Kb) ] 09.11.2016, 16:53

      Виконавчий апарат Новоайдарської районної ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області».

      Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення оприлюднити на офіційному сайті  Новоайдарської районної ради na-rada@ukr.net зазначений проект регуляторного акту та базовий звіт проекту регуляторного акту, встановивши строк, протягом якого від фізичних осіб, їх об’єднань приймаються  зауваження та пропозиції, в один місяць з дня оприлюднення проекту вказаного регуляторного акту та базового звіту. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому  вигляді у виконавчому апараті Новоайдарської районної ради за адресою: 93500 смт.Новоайдар, вул. Незалежності,2, телефон 9-42-23.

НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Cьома сесія
Р І Ш Е Н Н Я  № /__

«___»           2016 року                                                                                   смт. Новоайдар 

Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності
територіальних 
громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області

      Відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області, районна рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області (додається).
      
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, гласності, засобів масової інформації та комунальної власності.

Голова районної ради                                                                    Г.Р.Звєрєв

Додаток 
до рішення районної ради

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області

Розділ 1. Загальні положення

      1.1.  Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області (надалі –Положення), розроблене відповідно норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».
      
1.2. Управління об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області   - здійснення Новоайдарською районною радою повноважень щодо реалізації прав як власника таких об'єктів,  пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення суспільних потреб територіальної громади.
      
1.3. Об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області, управління якими здійснюється відповідно до цього Положення, є:
      
- рухоме і нерухоме майно підприємств, установ, організацій, уповноважених Новоайдарською районною радою управляти комунальним майном;
      
- нежитлові приміщення;
      
- майно підприємств, установ і організацій, яке перебуває у процесі  продажу (приватизації);
      
- заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я;
     
 - інше майно і об’єкти, визначені відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад району.
      
1.4. Суб’єктами управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,  міст Новоайдарського району Луганської області є:
      
- районна рада;
      
-  голова районної ради (за дорученням ради);
      
-  заступник голови районної ради (за дорученням ради);
      
- районна державна адміністрація (в межах делегованих районною радою повноважень).
      
1.5. Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл., селищ, міст району, районна рада, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:
      
- приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності;
      
- затверджує, вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності або надає право затвердження статутів, положень голові районної ради, приймає рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень);
      
- визначає органи, уповноважені здійснювати оперативне управління об’єктами спільної власності, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності;
      
- приймає рішення про передачу об’єктів зі спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст району у спільну власність інших громад району та у державну власність;
      
- дає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області;
      
- приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності в оренду юридичним та фізичним особам;
      
- приймає рішення про придбання майна;
      
- вирішує питання відчуження майна;
      
- погоджує умови і приймає рішення про продаж (приватизацію) майна об’єктів спільної власності територіальних громад району;
      
- вирішує питання списання майна, що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
      
- надає дозвіл на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності;
      
- надає дозвіл на проведення капітального ремонту об’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області;
      
- вирішує питання передачі нерухомого майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району за пропозиціями районної державної адміністрації;
      
- вирішує питання щодо призначення і звільнення на умовах контракту керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та погоджує питання щодо призначення і звільнення на умовах контракту керівників комунальних підприємств та здійснює інші, передбачені законодавством України,  повноваження щодо управління об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
      
1.6. Голова районної ради за дорученням ради:
      
- затверджує статут (положення) підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
      
- погоджує передачу в оренду та умови договорів оренди окремого нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;  
      
- укладає та розриває контракти з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;
      
- здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями районної ради.

Розділ 2. Правовий режим майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області

      2.1. Для забезпечення статутної діяльності підприємств, організацій, установ (далі –Установи) Новоайдарської районна рада Луганської області(далі- Власник) в порядку, встановленому законом, закріплює за ними майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  району (далі –Майно) на праві оперативного управління  або господарського відання.
      
Установи володіють, користуються і розпоряджаються Майном, закріпленим за ними Власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії в межах, передбачених чинним законодавством, з обмеженнями щодо права розпоряджатися цим Майном в межах, визначених цим Положенням,  рішеннями районної ради, договором про закріплення майна.
      
2.2. Власник здійснює контроль за ефективним використанням Майна, переданого Установам, має право вилучати надлишкове майно, майно, що використовується не за призначенням або неефективно. Власник має право припиняти користування майном, закріпленого на праві господарського відання за Установами, у разі їх тривалої збитковості з одночасним прийняттям рішення щодо подальшого функціонування цих Установ.
      
2.3. Збитки, завдані Установам в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами відшкодовуються добровільно або за рішенням суду.
      
2.4. Передача майна в оренду, його  продаж (приватизація) здійснюється виключно за рішенням Власника.
      
2.5. Відчуження Майна, що підпадає під дію законодавства про приватизацію, здійснюється з дотриманням вимог законів про продаж (приватизацію).
      
Кошти, отримані від відчуження об’єктів продажу (приватизації), в повному обсязі зараховуються до районного бюджету.
      
2.6. Списання майна, що перебуває на балансах Установ здійснюється після отримання на це відповідного дозволу Власника з дотриманням вимог законів про списання майна.
      
2.7. Передача об’єктів нерухомості та інших основних засобів від однієї Установи спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області  до іншої здійснюється на підставі відповідного рішення Власника, яким відповідне майно вилучається у однієї Установи і передається іншій, за умови наявності відповідних клопотань Установ.
      
2.8. Передача об'єктів права державної  власності  у комунальну власність територіальних громад сіл,  селищ, міст району, а також об'єктів права комунальної  власності  у державну власність здійснюється відповідно до Закону України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”.
      
2.9. Здійснення реконструкції, перебудови, капітального ремонту та невід’ємних поліпшень об’єктів нерухомості, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області, проводиться з дозволу Власника відповідно до вимог, визначених законодавством.
      
2.10. Контроль за  виконанням  функцій  з  управління  об'єктами комунальної власності  здійснює  Новоайдарська районна рада Луганської області. 
      
2.11. Усі питання, неврегульовані даним Положенням вирішуються відповідно до чинного законодавства України.        

Заступник голови районної ради Перов О.В.

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради
"Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області"

      1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.
      Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоайдарської районної ради «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області"  підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, відповідно до  Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів, з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Новоайдарської районної ради.

      2. Проблема, яку планується розв’язати:
      
Проблема, яку має намір вирішити Новоайдарська районна рада за допомогою прийняття запропонованого проекту регуляторного акту полягає у тому, що потрібно встановити дієвий механізм, який би відповідав законодавству і регулював порядок управління об’єктами спільної власності району, а саме: повноваження органів управління, щодо управління комунальними підприємствами, а також передача майна спільної власності на праві оперативного управління та праві господарського відання.

      3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта:
     
 Прийняття рішення дозволить вдосконалити роботу районної ради по управлінню майном та об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,міст району, зробить механізм управління більш чітким.

      4. Метою регулювання є:
      
Метою регуляторного акта є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства порядку управління об’єктами  спільної власності  територіальних громад району і яким відповідно до положень чинного законодавства розпоряджається районна рада.

      5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей:
      
Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення пропонуються наступні варіанти:
      1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.
      
2. Впровадження запропонованого регуляторного акта.
      
При застосуванні першої з альтернатив розгляд та вирішення питання стосовно порядку управління об’єктами спільної власності району, використання майна що перебуває на балансах комунальних підприємств, установ, закладів не буде регулюватися локальним актом по причині його відсутності та невідповідності законодавству.
      
У разі застосування запропонованого регуляторного акту, буде досягнуто визначеної мети, зокрема щодо забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
      
Проаналізувавши обидва запропоновані варіанти, можна дійти висновку, що альтернативи регуляторного акту який пропонується до прийняття, немає.

      6. Механізм розв’язання проблеми:
      
Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

  • запровадження прозорої процедури управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  району;
  • ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з проектом даного регуляторного акта;
  • оприлюднення рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області» на офіційному сайті Новоайдарської районної ради.

7. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта:
Досягнення поставленої цілі за рахунок запропонованої регуляції можливе з двох причин, по-перше: порядки будуть мати необхідні положення з метою приведення їх у відповідність до норм діючого законодавства, по-друге: діючий нормативний акт буде прийнято відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8. Обґрунтування доцільності понесених витрат:
Аналіз вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта має наступний вигляд:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

- Відповідність вимогам законодавства регуляторного акту, що врегульовує питання управління об’єктами спільної власності району

- Витрати, пов’язані з підготовкою документації;

- Витрати на контроль за виконанням регуляторного акта.

Сфера інтересів балансоутримувачів майна

- Отримання вдосконаленого порядку управління, розпорядженням майном

-/-

Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

- Можливість внесення зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту на стадії його підготовки

-/-

Сфера інтересів громадян

- Забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності

-/-

      9. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта:
      
Строк дії запропонованого регуляторного акту не обмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

      10. Показники результативності регуляторного акту:
      Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:
      Кількісний показник;
      - зменшення невикористаних об’єктів спільної власності району;
      - збільшення надходжень коштів від відчуження об’єктів спільної власності.
      Якісний показник;
      - вдосконалення механізму управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
      - прозорість при здійсненні всіх операцій з майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

      11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

№ п/п

Захід

Відповідальний за виконання

1.

Проведення аналізу надходжень від процесу відчуження чи продаж комунального майна до районного бюджету

Новоайдарська районна рада

2.

Здійснення контролю за ефективним використанням комунального майна

Новоайдарська районна рада

Заступник голови районної ради Перов О.В.

Звіт про результати базового відстеження щодо результативності регуляторного акта - проекту рішення Новоайдарської районної ради 
«Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області»

1. Вид та назва регуляторного акта

      Проект рішення  «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдарського району Луганської області».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

      Виконавчий апарат Новоайдарської районної ради.

3. Цілі прийняття акта

      - визначення порядку і особливостей управління об’єктами комунальної власності району;
      
- прозорості щодо призначення і звільнення  керівників комунальних установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
      
- вирішує питання передачі нерухомого майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта;
      
- приймає рішення про придбання чи відчуження майна.

4. Строк виконання заходів з відстеження

      Відстеження регуляторного акта проводилось з грудня 2016 року до дня набрання чинності регуляторного акта.

5. Тип відстеження

      Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

      Відстеження  результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом збору та аналізу статистичних даних.

7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності

      Для базового відстеження результативності регуляторного акта здійснено аналіз статистичних даних  кількості призначення і звільнення керівників комунальних установ району, затвердження статутів комунальних установ, передачі в оренду та безоплатної передачі комунального майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

 Кількість прийнятих рішень

Показники результативності за 2016 рік

1. Отримання в оренду комунального майна

2

 2. Безоплатна передача комунального майна

8

3. Затвердження статутів комунальних установ

19

4. Звільнення та прийняття керівників комунальних установ

5

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

      Прийняття даного рішення буде мати позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечить ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання комунального нерухомого майна.

      Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

      Періодичне відстеження планується здійснити один раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Заступник голови районної ради Перов О.В.

Категорія: Регуляторна політика | Додав: admin
Переглядів: 591 | Завантажень: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2023
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz