Новоайдарська районна рада Луганської області
Публічна інформація
Меню сайту

Категорії розділу
Проекти рішень [696] Розпорядження голови Новоайдарської районної ради [392]
Матеріали сільських рад [70] Рішення [1300]
Програми [2] Депутатські запити [9]
Відомості про доходи [5] Порядок денний сесій Новоайдарської районної ради [22]
Звернення депутатів Новоайдарської районної ради [1] Звіти про роботу комунальних установ [1]
Вибори [1] Регуляторна політика [60]
Результати поіменного голосування [798]

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Статистика

· RSS 29.01.2023, 11:21

Головна » Файли » Програми

Програма підтримки комунального підприємства "Редакція газети "Вестник Новоайдарщины" на 2013 рік
[ Викачати з сервера (49.0 Kb) ] 17.01.2013, 11:42

Додаток до рішення Новоайдарської районної ради від 28.12.2012  № 14/2

 

 

П Р О Г Р А М А
підтримки комунального підприємства
«Редакція газети «Вестник Новоайдащины» на 2013 рік

 

І. Паспорт програми
 
1. Ініціатор розроблення програми – РКП «Редакція газети «Вестник Новоайдарщины».
 
2. Відповідальний виконавець програми – РКП «Редакція газети «Вестник Новоайдарщины».
 
3. Учасник програми – відділи та управління Новоайдарської районної державної адміністрації, районна рада.
 
4. Термін реалізації програми – 2013 рік.
 
5. Етапи виконання програми – 2013 рік.
 
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 484,2 тис. грн.
 
Всього:                                                                        –       484,2 тис. грн.
 
Кошти від передплати                                                –       96,0  тис. грн.
 
Видавнича вартість                                                    –       91,0  тис. грн.
 
Середньорічний тираж (примірники)                       –       109,2 шт.
 
Кошти від реклами, оголошень                                 –       100,0 тис. грн.
 
Інші надходження                                                       –       3,0 тис. грн.
 
Фінансова підтримка з районного бюджету             –       80,0 тис. грн.
 
Фінансова підтримка з селищних та сільських рад  –       5,0 тис. грн.
 
2. Визначення проблем та завдань, на розв’язання яких спрямована програма
 
Основними пріоритетами в реалізації державної політики, в чому значна роль відведена друкованим засобам масової інформації, є формування громадської думки при вирішенні будь-яких справ. Газета покликана, перш за все, всебічно і об’єктивно висвітлювати діяльність районної державної адміністрації та районної ради згідно із законами України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації та «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». В умовах розбудови держави на демократичних засадах виникає необхідність об’єктивного інформування населення району про хід державотворчих процесів, суспільно-політичне життя країни, області, району.
 
Всебічне висвітлення багатогранного життя можливе лише за умови підтримки районної газети, журналістський колектив якої має сталі традиції тісної взаємодії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.
 
Новоайдарська районна газета «Вестник Новоайдащины» впродовж усього періоду з часу заснування залишається головним друкованим органом, який оперативно і неупереджено здійснює інформування жителів району про діяльність органів влади, інших подій, що відбуваються в країні. Редакційний колектив докладає зусиль, щоб чітко і якісно справлятися з виконанням покладених на нього завдань.
 
3. Мета програми
 
Програма створена з метою підготовки і випуску газети «Вестник Новоайдащины». Вона реалізує програму діяльності редакції газети.
 
Метою діяльності редакції є збирання, редагування, виготовлення та розповсюдження об’єктивної інформації шляхом публікації матеріалів, що відображають усі сторони суспільно-політичних процесів, що відбуваються в регіоні, Україні та в світі.
 
Для здійснення мети і завдань редакції вона має право у відповідності з чинним законодавством займатися:
 
-   збиранням різного виду інформації (робити записи, акредитувати своїх працівників на зібраннях, сесіях, інших заходах державних органів та громадських організацій);
 
-   виробничо-господарською діяльністю;
 
-   рекламною діяльністю;
 
-   закупівлею засобів виробництва;
 
-   наданням інформаційних послуг;
 
- іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.
 
4.    Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
 
Для формування об’єктивної громадської думки колектив «Редакція газети «Вестник Новоайдащины» на період 2013 рік поставив перед собою такі основні завдання:
 
1) продовжувати удосконалювати систему одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів влади, різних служб, підприємств і організацій з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу відповідних служб;
 
2) забезпечувати підготовку та регулярну публікацію матеріалів під спеціальними рубриками: «В райгосадминистрации и районном совете», «Вести из сельских советов», «Местное самоуправление: проблемы, решения, опыт», «Ветеран», «Здоровье», «Читатель – наш корреспондент» тощо;
 
3) готувати та оприлюднювати на сторінках газети діяльність керівників району, різних служб та установ, керівників господарств, селищних, сільських голів, трудових колективів, використовуючи різноманітні газетні жанри: статті, інтерв’ю, кореспонденції, інформації та інше;
 
4) здійснювати постійну інформаційну підтримку заходів, що відбуваються за ініціативи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;
 
5) надавати методичну допомогу керівникам та спеціалістам органів влади, різних служб щодо підготовки інформаційних матеріалів для висвітлення в засобах масової інформації;
 
6) активізувати роботу позаштатних авторів, за допомогою яких висвітлювати життя і діяльність сільських громад району;
 
7) працювати над покращенням художньо-графічного оформлення видання. забезпечити його якісне поліграфічне виконання.
 
8) фінансувати програми здійснюється за рахунок коштів:
 
* від передплати                   – 96,0 тис. грн.;
 
* від реклами і оголошень   – 100,0 тис. грн.;
 
* інші надходження              – 3,0 тис. грн.;
 
* фінансова підтримка з районного бюджету  на 2013 рік – 80,0 тис.грн.
 
 
5.  Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
 
1. У редакції районної газети провести розподіл та закріплення творчих працівників за районною, селищною та сільськими радами, відділами, управліннями райдержадміністрації з метою продуктивної та тісної співпраці.
 
2. Систематично готувати виступи посадових осіб органів місцевого самоврядування та державної влади на сторінках газети, а також проводити телефонні «гарячі» лінії, подавати бесіди за «круглим столом» тощо.
 
3. При плануванні роботи редакційного колективу враховувати заходи, що плануються районно. радою та райдержадміністрацією, селищною, сільськими радами з наступним висвітленням їх на сторінках газети.
 
4. Закріпити відповідальних за підготовку і публікацію матеріалів про роботу органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
 
5.  До визначних подій і свят, заходів, що проводитимуться в районі, практикувати спецвипуски газети.
 
6.  Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації програми підтримки редакції газети «Вестник Новоайдарщины»
 
1.     Поліпшення змісту газети.
Залучити до висвітлення багатогранного життя селян, сільської інтелігенції, громадських кореспондентів, працівників різних служб і установ.
Строк виконання: протягом року.
Власні кошти.
Очікуваний результат:
Забезпечити високу якість матеріалів при якнайширшій географії.
 
2.     Підвищення результативності газетних матеріалів.
Готувати матеріали передового досвіду в народному господарстві, критичні матеріали.
Строк виконання: протягом року.
Власні кошти.
Очікуваний результат: Забезпечити провадження передового досвіду. усунення недоліків на виробництві під час перевірок.
 
3. Поліпшення верстки газети, її художнього оформлення.
Застосовувати сучасні методи художнього оформлення газети, використовуючи нові шрифти, заставки.
Строк виконання: протягом року.
Власні кошти.
Очікуваний результат:
Забезпечити якісне поліграфічне оформлення газети, перейти у другому півріччі на більш якісну поліграфію до Луганської друкарні.
 
4.  Забезпечення збільшення тиражу газети до 2500 примірників протягом року.
 
а) практикувати зустрічі з начальниками поштових відділень району та райвузла  поштового зв’язку з метою роз’яснення важливості збільшення тиражу газети. Провести зустрічі з керівниками господарств і підприємств з громадянами щодо підписки;
б) проводити зустрічі в трудових колективах з метою вивчення думки читачів про газету;
в) проводити конкурси серед працівників поштових відділень на кращу організацію передплати з метою стимулювання підписки.
 
Строк виконання: протягом року.
Власні кошти.
Очікуваний результат:
 
5.  Забезпечення вчасного фінансування:
 
-   послуг з перевезення газети;
-   комунальних послуг;
-    оплати за друкування газети;
-    придбання паперу та поліграфічних матеріалів;
-    погашення заборгованості по заробітній платні, та нарахування на неї (у разі її виникнення)
 
Забезпечення якісної підготовки матеріалів до друку.
 
Строк виконання: протягом року.
Кошти районного бюджету.
Очікуваний результат:
Якісне висвітлення матеріалів, розширення попиту на газету.
 
6.  Координація та контроль за заходом виконання програми
 
Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначених у цій програмі.
 
Згідно з наказом Міністерства економіки України від  04.12.2006 р. № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звітів про виконання регіональних програм щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом редакція газети готує інформацію районній раді про стан виконання даної програми.
 
Хід виконання програми координує:
 
заступник голови районної ради Глайборода А.Г.
 
 
Головний редактор   _________________ В.І. Приходько

Категорія: Програми | Додав: admin
Переглядів: 1695 | Завантажень: 61 | Рейтинг: 1.0/2
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright Новоайдарська райрада © 2023
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz